Dags att uppdatera din webbplats!

Från och med 6 mars 2024 behöver din webbplats använda en certifierad cookie-banner för att kunna dra nytta av de tjänster Google erbjuder, primärt annonsering, men också spårning via Google Analytics och Tag Manager. Om ni inte konfigurerar er webbplats så riskerar ni att förlora data till er marknadsföring.